ï»?HTML>ÒÚÍòÏÈÉúmr007Ôõô´æ¿î£ºæˆ‘校隆重举行2017级迎新晚ä¼?许昌职业技术学é™?/TITLE> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/content_news.vsb.css" /> <meta name="keywords" content="ÒÚÍòÏÈÉúmr007Ôõô´æ¿î," /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <BODY style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/body_topbg.jpg) repeat-x 50% top">ï»? <STYLE type="text/css"> body,td,th { font-family: "微软雅黑";} body { margin: 0px; padding:0px;} td img{border:0px;} a:link { text-decoration: none;} a:visited { text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: none;} a:active { text-decoration: none;} </STYLE> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray_d.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/dfiles/14446/list.vsb.css"> <META name="keywords" content="许昌职业技术学院新闻网,系部动æ€?><a href="http://www.scxijing.com/">ÒÚÍòÏÈÉú¹ÙÍøÍøÖ·ÓòÃûÁ´½Ó</a> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD height="120" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/top_bg.jpg) no-repeat 50% top"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="46" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/dh_bg.jpg) repeat-x 50% top"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg1.jpg) 15px 0px;POSITION: relative;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg2.jpg) no-repeat 15px 0px;POSITION: relative;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{FONT-SIZE: 10pt;COLOR: #ddb100;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s2_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} span.s10_0_{FONT-SIZE: 10pt;TEXT-DECORATION: none;COLOR: #ffffff;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s20_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #000000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} </style> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="1050"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1041" onmouseover="tshowLayers('1041','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1041','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../index.htm"><span class="fontstyle68545"> å­¦æ ¡é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1039" onmouseover="tshowLayers('1039','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1039','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xww.htm"><span class="fontstyle68545"> æ–°é—»é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68545"> è®¸èŒè¦é—» </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1033" onmouseover="tshowLayers('1033','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1033','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68545"> é€šçŸ¥å…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1034" onmouseover="tshowLayers('1034','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1034','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xbdt_.htm"><span class="fontstyle68545"> ç³»éƒ¨åŠ¨æ€? </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1035" onmouseover="tshowLayers('1035','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1035','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68545"> åª’体看我 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1036" onmouseover="tshowLayers('1036','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1036','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/gzsd.htm"><span class="fontstyle68545"> é«˜èŒè§†ç‚¹ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1040" onmouseover="tshowLayers('1040','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1040','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.scxijing.com/ywxsgwwzymlj/zx/index.asp"><span class="fontstyle68545"> é˜³å…‰ç½?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1038" onmouseover="tshowLayers('1038','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1038','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xtbjjt.htm"><span class="fontstyle68545"> æå›ç™¾å®¶è®²å ‚ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1051" onmouseover="tshowLayers('1051','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1051','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/jxky.htm"><span class="fontstyle68545"> æ•™å­¦ç§‘ç ” </span></a></TD></TR></TR></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="21"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1100" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="221" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR></TR> <TR></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7d0801" height="31" width="220" style="color: #fff;margin-left: 10px;font-size: 14px">    通知公告</TD></TR> <TR> <TD height="220" width="220" style="border-bottom: #7d0801 1px solid;border-left: #7d0801 1px solid;border-top: #7d0801 1px solid;border-right: #7d0801 1px solid"> <DIV id="scrollupjsu1js" style="OVERFLOW: hidden;WIDTH: 200px;HEIGHT: 180px"> <DIV id="scrollup1jsu1js"><BR> <table> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3236.htm" title="关于转发《关于在全省开展“开启新征程 谱写新篇章”主题征文活动的通知》的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于转发《关于在全省开展â€?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3227.htm" title="许昌职业技术学院“新建综合楼北侧铺设道路和停车位”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“新建综å?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3209.htm" title="许昌职业技术学院“新建综合楼北侧铺设道路和停车位”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“新建综å?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3208.htm" title="许昌职业技术学院“办公室搬迁服务”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“办公室æ?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3206.htm" title="关于杜绝2018年元旦春节“节日腐败”的倡议" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于杜绝2018年元旦春节“节...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3204.htm" title="许昌职业技术学é™?018年元旦放假通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?018年元æ—?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3180.htm" title="许昌职业技术学院招聘博士研究生公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院招聘博士研...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3179.htm" title="“购置办公机具”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">“购置办公机具”项目询价公å‘?/span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3178.htm" title="“制作安装新建后勤楼窗帘”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">“制作安装新建后勤楼窗帘â€?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3150.htm" title="“印刷学生资助手册”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">“印刷学生资助手册”项目询...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> </table> </DIV> <DIV id="scrollup2jsu1js"></DIV> </DIV> </TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="31"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="20"> </TD> <TD valign="top" width="860" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="40" align="right" style="border-bottom: #ccc 1px solid"> <table class="winstyle68558" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="../../index.htm"><span class="fontstyle68558">首页</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="../../xwwdh.htm"><span class="fontstyle68558">新闻ç½?/span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="../../xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68558">许职要闻</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><span class="fontstyle68558">正文</span></td></tr></table></TD></TR> <TR> <TD height="10"></TD></TR> <TR> <TD> <LINK href="../../system/resource/style/component/news/content/title.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;background:url(../../system/resource/images/newsvote/bg.gif) repeat-x;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <form name="form68560a"> <table border="0" class="winstyle68560" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle68560" align="center"> 我校隆重举行2017级迎新晚ä¼? </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle68560"> 2017-09-30 11:33</span> <span class="authorstyle68560"> </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle68560"> <div class="c68560_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content"> <style _ue_org_tagname="style"> </style> <div class="WordSection1" style="layout-grid:both loose 21px none"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;line-height:40px"><strong><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:29px"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:40px;text-indent:40px"><span style="font-size:20px">9æœ?8日晚,我æ ?017级迎新晚会在学院中心广场隆重举行,院领导袁海涛、谭水木、杨星钊、亓正申、王捷、张耀平、郭长庚及学院各单位负责人、团总支书记、辅导员ä¸?2000名学生共同观看迎新晚会。协办方中国电信许昌分公司副总经理赵宏伟受邀莅临现场观看迎新晚会ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:40px;text-indent:40px"><span style="font-size:20px">迎新晚会在激情四射的非洲鼓表演《莫里巴亚萨》中拉开帷幕,歌曲、舞蹈、魔术、乐器演奏等形式各异的节目相继精彩纷呈。整场演出气氛热烈,舞台效果赏心悦目;台下观众的掌声、喝彩声连绵不断,此起彼伏。舞蹈《逐梦令》、情景剧《军训的日子》、歌伴舞《心恋》、歌曲《春风十里》、民谣《许昌姑娘》、爵士舞《新节奏》、魔术《花开富贵》、团体操《鼓舞青春》、歌曲《蓝莲花》等节目轮番上演ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;line-height:40px;text-indent:40px"><span lang="EN-US" style="font-size:20px"></span></p> <p style="text-align:center"><img width="750" id="1d7o3kncyl" src="../../_mediafile/index/2017/09/30/1d7o3kncyl.png" /></p> <p style="text-align:center"><img width="750" id="16porazcyn" src="../../_mediafile/index/2017/09/30/16porazcyn.png" /></p> <p style="text-align:center"><img width="750" id="1jxirgycyw" src="../../_mediafile/index/2017/09/30/1jxirgycyw.png" /></p> <p style="text-align:center"><img width="750" id="1ge6ppqcz5" src="../../_mediafile/index/2017/09/30/1ge6ppqcz5.png" /></p> <p style="text-align:center"><img width="750" id="1vrtm0lcz8" src="../../_mediafile/index/2017/09/30/1vrtm0lcz8.png" /></p> <p style="text-align:center"><img width="750" id="1kocn47czc" src="../../_mediafile/index/2017/09/30/1kocn47czc.png" /></p> <p style="text-align:center"><img width="750" id="1whf9hzczh" src="../../_mediafile/index/2017/09/30/1whf9hzczh.png" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:40px;text-indent:40px"><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">人文系表演的舞蹈《给力青春》展示了当代大学生的青春活力、热情洋溢的精神面貌。外语系刘祎伟同学演唱的《那些年》迎来了现场同学们的热情欢呼。五年制部代曼丽老师和同学们一起带来的《舞蹈串烧》则嗨翻全场,充分展示出我校师生多才多艺、全面发展的新时代风采。最后,晚会在歌伴舞《节日欢歌》和舞蹈《共圆中国梦》的热烈气氛中落下帷幕。观看演出的领导和嘉宾登上舞台,亲切地与演职人员一一握手表示祝贺。整场晚会凝聚着全体演职人员的智慧与汗水。同时,我校《许职青年》新媒体工作室通过网络直播等形式对晚会进行了全程直播,è¿?000人收看了现场直播。迎新晚会是我校团学工作的重点工作。圆满成功的迎新晚会,展示了我校丰富的校园文化,ä½?017级新同学充分感受到了大学校园的魅力,从而帮助他们在轻松愉快的氛围中尽快适应大学生活、融入大学生活ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;line-height:40px"><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:16px">(稿件来源:å›?</span><span style="color:black;font-family:"font-size:16px""></span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:16px">å§?   </span><span style="color:black;font-family:"font-size:16px""></span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:16px">摄影、作者:李亚ç”?  </span><span style="color:black;font-family:"font-size:16px""></span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:16px">发布人:æ±? </span><span style="color:black;font-family:"font-size:16px""></span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:16px">浩)</span></p> </div> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle68560" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr><td align="right"> <span>ã€?/span><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭窗口</span></a><span>ã€?/span> </td></tr> </table> </form> <div style="display: none"> <a id="a_68560" href="" target="_blank"><span id="span_68560"></span></a> </div> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7e231e" height="88" valign="center" align="center"><p style="color: #fff;font-size:12px;text-align: center;line-height: 30px">版权所有:许昌职业技术学é™? 地址:河南省许昌市新兴路4336å? 邮编4610001</p></TD></TR></TBODY></TABLE><MAP name="AutoMap1"><AREA href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>" shape="rect" target="" coords="3,54,221,95"><AREA href="" shape="rect" target="" coords="0,0,216,47"></MAP> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>