ï»?HTML>mr007ÒÚÍòÓéÀÖƽ̨£ºè®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?018年寒假放假通知-许昌职业技术学é™?/TITLE> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/content_news.vsb.css" /> <meta name="keywords" content="mr007ÒÚÍòÓéÀÖƽ̨," /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <BODY style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/body_topbg.jpg) repeat-x 50% top">ï»? <STYLE type="text/css"> body,td,th { font-family: "微软雅黑";} body { margin: 0px; padding:0px;} td img{border:0px;} a:link { text-decoration: none;} a:visited { text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: none;} a:active { text-decoration: none;} </STYLE> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray_d.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/dfiles/14446/list.vsb.css"> <META name="keywords" content="许昌职业技术学院新闻网,系部动æ€?><a href="http://www.scxijing.com/">ÒÚÍòÏÈÉú¹ÙÍøÍøÖ·ÓòÃûÁ´½Ó</a> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD height="120" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/top_bg.jpg) no-repeat 50% top"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="46" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/dh_bg.jpg) repeat-x 50% top"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg1.jpg) 15px 0px;POSITION: relative;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg2.jpg) no-repeat 15px 0px;POSITION: relative;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{FONT-SIZE: 10pt;COLOR: #ddb100;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s2_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} span.s10_0_{FONT-SIZE: 10pt;TEXT-DECORATION: none;COLOR: #ffffff;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s20_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #000000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} </style> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="1050"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1041" onmouseover="tshowLayers('1041','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1041','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../index.htm"><span class="fontstyle68545"> å­¦æ ¡é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1039" onmouseover="tshowLayers('1039','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1039','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xww.htm"><span class="fontstyle68545"> æ–°é—»é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68545"> è®¸èŒè¦é—» </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1033" onmouseover="tshowLayers('1033','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1033','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68545"> é€šçŸ¥å…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1034" onmouseover="tshowLayers('1034','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1034','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xbdt_.htm"><span class="fontstyle68545"> ç³»éƒ¨åŠ¨æ€? </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1035" onmouseover="tshowLayers('1035','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1035','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68545"> åª’体看我 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1036" onmouseover="tshowLayers('1036','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1036','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/gzsd.htm"><span class="fontstyle68545"> é«˜èŒè§†ç‚¹ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1040" onmouseover="tshowLayers('1040','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1040','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.scxijing.com/ywxsgwwzymlj/zx/index.asp"><span class="fontstyle68545"> é˜³å…‰ç½?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1038" onmouseover="tshowLayers('1038','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1038','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xtbjjt.htm"><span class="fontstyle68545"> æå›ç™¾å®¶è®²å ‚ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1051" onmouseover="tshowLayers('1051','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1051','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/jxky.htm"><span class="fontstyle68545"> æ•™å­¦ç§‘ç ” </span></a></TD></TR></TR></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="21"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1100" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="221" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR></TR> <TR></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7d0801" height="31" width="220" style="color: #fff;margin-left: 10px;font-size: 14px">    通知公告</TD></TR> <TR> <TD height="220" width="220" style="border-bottom: #7d0801 1px solid;border-left: #7d0801 1px solid;border-top: #7d0801 1px solid;border-right: #7d0801 1px solid"> <DIV id="scrollupjsu1js" style="OVERFLOW: hidden;WIDTH: 200px;HEIGHT: 180px"> <DIV id="scrollup1jsu1js"><BR> <table> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="3252.htm" title="许昌职业技术学é™?018年寒假放假通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?018年寒å?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="3236.htm" title="关于转发《关于在全省开展“开启新征程 谱写新篇章”主题征文活动的通知》的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于转发《关于在全省开展â€?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="3227.htm" title="许昌职业技术学院“新建综合楼北侧铺设道路和停车位”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“新建综å?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="3209.htm" title="许昌职业技术学院“新建综合楼北侧铺设道路和停车位”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“新建综å?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="3208.htm" title="许昌职业技术学院“办公室搬迁服务”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“办公室æ?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="3206.htm" title="关于杜绝2018年元旦春节“节日腐败”的倡议" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于杜绝2018年元旦春节“节...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="3204.htm" title="许昌职业技术学é™?018年元旦放假通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?018年元æ—?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="3180.htm" title="许昌职业技术学院招聘博士研究生公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院招聘博士研...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="3179.htm" title="“购置办公机具”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">“购置办公机具”项目询价公å‘?/span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="3178.htm" title="“制作安装新建后勤楼窗帘”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">“制作安装新建后勤楼窗帘â€?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> </table> </DIV> <DIV id="scrollup2jsu1js"></DIV> </DIV> </TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="31"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="20"> </TD> <TD valign="top" width="860" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="40" align="right" style="border-bottom: #ccc 1px solid"> <table class="winstyle68558" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="../../index.htm"><span class="fontstyle68558">首页</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="../../xwwdh.htm"><span class="fontstyle68558">新闻ç½?/span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="../../xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68558">通知公告</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><span class="fontstyle68558">正文</span></td></tr></table></TD></TR> <TR> <TD height="10"></TD></TR> <TR> <TD> <LINK href="../../system/resource/style/component/news/content/title.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;background:url(../../system/resource/images/newsvote/bg.gif) repeat-x;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <form name="form68560a"> <table border="0" class="winstyle68560" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle68560" align="center"> 许昌职业技术学é™?018年寒假放假通知 </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle68560"> 2018-01-23 10:25</span> <span class="authorstyle68560"> </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle68560"> <div class="c68560_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content"> <style _ue_org_tagname="style"> </style> <div class="WordSection1" style="layout-grid:both loose 21px none"> <p class="MsoNormal" style="line-height:40px"><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">各系部、院直各单位ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:40px;text-indent:40px"><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">根据校历和学院工作安排,</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">现将<span lang="EN-US">2018</span>年寒假放假时间及有关事项通知如下ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:40px;text-indent:39px"><strong><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">一、放假时é—?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:40px;text-indent:39px"><span lang="EN-US" style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">1.</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">学生放假时间ä¸?span lang="EN-US">2018</span>å¹?span lang="EN-US">1</span>æœ?span lang="EN-US">27</span>日(农历</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">腊月十一ï¼?/span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">è‡?span lang="EN-US">3</span>æœ?span lang="EN-US">2</span>日(农历正月十五)ã€?span lang="EN-US">3</span>æœ?span lang="EN-US">3</span>日ã€?span lang="EN-US">4</span>日开学报到,<span lang="EN-US">3</span>æœ?span lang="EN-US">5</span>日正式上课ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:40px;text-indent:39px"><span lang="EN-US" style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">2.</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">教职工放假时间为<span lang="EN-US">2018</span>å¹?span lang="EN-US">1</span>æœ?span lang="EN-US">31</span>日(农历</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">腊月十五ï¼?/span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">è‡?span lang="EN-US">2</span>æœ?span lang="EN-US">28</span>日(农历正月十三)ã€?span lang="EN-US">3</span>æœ?span lang="EN-US">1</span>日(农历正月十四)正式上班ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:40px;text-indent:40px"><strong><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">二、注意事é¡?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:40px;text-indent:40px"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:20px">1.</span><span style="font-family:宋体;font-size:20px">根据学院统一安排,寒假期间学院建设国家优质校工作正常开展;假期期间设备采购、基本建设工程要按照时间节点有序完成,积极推进;各单位要认真考虑,周密安排新学期各项工作,利用假期认真做好开学前各项准备工作ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:40px;text-indent:40px"><span lang="EN-US" style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">2.</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">节假日值班工作。学院带班领导和院直轮流值班人员在节日期间实è¡?span lang="EN-US">24</span>小时值班制度,学院领导可在办公室值班,院直值班人员须在值班室(<span lang="EN-US">4</span>号教学楼<span lang="EN-US">1</span>楼值班室)值班。各系部è¦?/span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">严格执行领导在岗带班值班制度,要畅通信息联系渠道,认真做好值班记录,对各种突发事件和重要情况要按规定及时报告并妥善处置。各单位è¯?/span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">将寒假值班表及值班人员联系方式(纸质和电子文档)务äº?span lang="EN-US">2018</span>å¹?span lang="EN-US">1</span>æœ?span lang="EN-US">25</span>日下å?span lang="EN-US">5</span>ï¼?span lang="EN-US">00</span>前报送至学院办公å®?/span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">ï¼?span lang="EN-US"><a href="mailto:电子信箱xc2276999@163.com"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">电子信箱xc2276999@163.com</span></span></a></span>ï¼?/span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:40px;text-indent:39px"><span lang="EN-US" style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">3.</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">安全教育工作。学生处、团委及各系部要具体负责对学生加强寒假期间外出和交通安全教育。各单位要做好对本部门教职工的安全教育,提前安排好寒假期间工作和下学期开学前的准备工作,<span class="editfontnormal">不使用的教室、实验室、阅览室、宿舍要打扫洁净,关好门窗;实验实训设备、计算机等贵重物品,要责任到人,妥善保管,防止丢失和损坏ã€?/span></span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">保卫处要加强寒假期间的校园安全巡查,在放假前牵头对教学、科研和生活等场所及设施进行一次全面防火、防水、防盗安全生产检查,及时消除各种隐患ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:40px"><span lang="EN-US" style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">    4.</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">节前慰问工作。工会、组宣部要做好困难职工、离退休老干部的走访慰问工作,确保困难职工及家属安度春节ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:40px;text-indent:39px"><span lang="EN-US" style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">5.</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">服务保障工作。总务处、设备处、后勤服务中心要切实做好必要的后勤保障工作,确保寒假期间水、电、网的正常供应,保证假期校园清洁ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:40px;text-indent:39px"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:20px">6.</span><span style="font-family:宋体;font-size:20px">要严守廉洁纪律,倡导勤俭文明过节。严格落实中央“八项规定”精神,严防节日不正之风,严禁各种形式的公款旅游、公车私用、公款吃喝等行为。不得违规组织和参与校友会、老乡会、战友会等形式的聚会ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:40px;text-indent:39px"><span lang="EN-US" style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">7.</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">寒假期间,各级领导干部出市,须按照《许昌职业技术学院关于进一步规范领导干部请假制度的通知》(许职院文ã€?span lang="EN-US">2014</span>ã€?span lang="EN-US">39</span>号)规定报批ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:40px;text-indent:40px"><span lang="EN-US" style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">8.</span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">寒假期间,学院办公室值班电话<span lang="EN-US">2276999</span>,保卫处值班电话<span lang="EN-US">2366110</span>,水电值班电话<span lang="EN-US">8587155</span>,网络值班电话<span lang="EN-US">18503749696</span>ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:40px;text-indent:39px"><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">特此通知ã€?</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;line-height:40px;text-indent:50px"><span lang="EN-US" style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px"></span><span style="color:black;font-family:宋体;font-size:20px">二○一八年一月二十二æ—?/span></p> </div> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle68560" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr><td align="right"> <span>ã€?/span><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭窗口</span></a><span>ã€?/span> </td></tr> </table> </form> <div style="display: none"> <a id="a_68560" href="" target="_blank"><span id="span_68560"></span></a> </div> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7e231e" height="88" valign="center" align="center"><p style="color: #fff;font-size:12px;text-align: center;line-height: 30px">版权所有:许昌职业技术学é™? 地址:河南省许昌市新兴路4336å? 邮编4610001</p></TD></TR></TBODY></TABLE><MAP name="AutoMap1"><AREA href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>" shape="rect" target="" coords="3,54,221,95"><AREA href="" shape="rect" target="" coords="0,0,216,47"></MAP> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>