ï»?HTML>ÒÚÍòÏÈÉúÓéÀÖ³Çmr007£ºã€è®¸æ˜Œæ™¨æŠ¥ã€‘“非遗”展演,绽放精彩-许昌职业技术学é™?/TITLE> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/content_news.vsb.css" /> <meta name="keywords" content="ÒÚÍòÏÈÉúÓéÀÖ³Çmr007," /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <BODY style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/body_topbg.jpg) repeat-x 50% top">ï»? <STYLE type="text/css"> body,td,th { font-family: "微软雅黑";} body { margin: 0px; padding:0px;} td img{border:0px;} a:link { text-decoration: none;} a:visited { text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: none;} a:active { text-decoration: none;} </STYLE> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray_d.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/dfiles/14446/list.vsb.css"> <META name="keywords" content="许昌职业技术学院新闻网,系部动æ€?><a href="http://www.scxijing.com/">ÒÚÍòÏÈÉú¹ÙÍøÍøÖ·ÓòÃûÁ´½Ó</a> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD height="120" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/top_bg.jpg) no-repeat 50% top"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="46" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/dh_bg.jpg) repeat-x 50% top"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg1.jpg) 15px 0px;POSITION: relative;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg2.jpg) no-repeat 15px 0px;POSITION: relative;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{FONT-SIZE: 10pt;COLOR: #ddb100;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s2_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} span.s10_0_{FONT-SIZE: 10pt;TEXT-DECORATION: none;COLOR: #ffffff;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s20_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #000000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} </style> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="1050"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1041" onmouseover="tshowLayers('1041','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1041','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../index.htm"><span class="fontstyle68545"> å­¦æ ¡é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1039" onmouseover="tshowLayers('1039','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1039','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xww.htm"><span class="fontstyle68545"> æ–°é—»é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68545"> è®¸èŒè¦é—» </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1033" onmouseover="tshowLayers('1033','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1033','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68545"> é€šçŸ¥å…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1034" onmouseover="tshowLayers('1034','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1034','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xbdt_.htm"><span class="fontstyle68545"> ç³»éƒ¨åŠ¨æ€? </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1035" onmouseover="tshowLayers('1035','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1035','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68545"> åª’体看我 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1036" onmouseover="tshowLayers('1036','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1036','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/gzsd.htm"><span class="fontstyle68545"> é«˜èŒè§†ç‚¹ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1040" onmouseover="tshowLayers('1040','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1040','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.scxijing.com/ywxsgwwzymlj/zx/index.asp"><span class="fontstyle68545"> é˜³å…‰ç½?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1038" onmouseover="tshowLayers('1038','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1038','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xtbjjt.htm"><span class="fontstyle68545"> æå›ç™¾å®¶è®²å ‚ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1051" onmouseover="tshowLayers('1051','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1051','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/jxky.htm"><span class="fontstyle68545"> æ•™å­¦ç§‘ç ” </span></a></TD></TR></TR></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="21"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1100" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="221" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR></TR> <TR></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7d0801" height="31" width="220" style="color: #fff;margin-left: 10px;font-size: 14px">    通知公告</TD></TR> <TR> <TD height="220" width="220" style="border-bottom: #7d0801 1px solid;border-left: #7d0801 1px solid;border-top: #7d0801 1px solid;border-right: #7d0801 1px solid"> <DIV id="scrollupjsu1js" style="OVERFLOW: hidden;WIDTH: 200px;HEIGHT: 180px"> <DIV id="scrollup1jsu1js"><BR> <table> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3236.htm" title="关于转发《关于在全省开展“开启新征程 谱写新篇章”主题征文活动的通知》的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于转发《关于在全省开展â€?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3227.htm" title="许昌职业技术学院“新建综合楼北侧铺设道路和停车位”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“新建综å?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3209.htm" title="许昌职业技术学院“新建综合楼北侧铺设道路和停车位”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“新建综å?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3208.htm" title="许昌职业技术学院“办公室搬迁服务”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“办公室æ?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3206.htm" title="关于杜绝2018年元旦春节“节日腐败”的倡议" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于杜绝2018年元旦春节“节...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3204.htm" title="许昌职业技术学é™?018年元旦放假通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?018年元æ—?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3180.htm" title="许昌职业技术学院招聘博士研究生公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院招聘博士研...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3179.htm" title="“购置办公机具”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">“购置办公机具”项目询价公å‘?/span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3178.htm" title="“制作安装新建后勤楼窗帘”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">“制作安装新建后勤楼窗帘â€?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/3150.htm" title="“印刷学生资助手册”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">“印刷学生资助手册”项目询...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> </table> </DIV> <DIV id="scrollup2jsu1js"></DIV> </DIV> </TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="31"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="20"> </TD> <TD valign="top" width="860" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="40" align="right" style="border-bottom: #ccc 1px solid"> <table class="winstyle68558" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="../../index.htm"><span class="fontstyle68558">首页</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="../../xwwdh.htm"><span class="fontstyle68558">新闻ç½?/span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="../../xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68558">媒体看我</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><span class="fontstyle68558">正文</span></td></tr></table></TD></TR> <TR> <TD height="10"></TD></TR> <TR> <TD> <LINK href="../../system/resource/style/component/news/content/title.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;background:url(../../system/resource/images/newsvote/bg.gif) repeat-x;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <form name="form68560a"> <table border="0" class="winstyle68560" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle68560" align="center"> 【许昌晨报】“非遗”展演,绽放精彩 </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle68560"> 2017-06-07 16:41</span> <span class="authorstyle68560"> </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle68560"> <div class="c68560_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content"> <style _ue_org_tagname="style"> </style> <div class="WordSection1" style="layout-grid:21px none"> <p class="MsoNormal" style="line-height:37px;text-align:center"><span style="font-size:20px;font-family:宋体">传统工艺集体亮相</span><span style="font-size:20px"></span><span style="font-size:20px;font-family:宋体">手拉坯比赛吸引眼ç?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:37px;text-align:center"><span style="font-size:29px;font-family:黑体">“非遗”展演,绽放精彩</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:37px;text-align:center"><span style="font-size:20px;font-family:宋体">为迎接第一个“文化和自然遗产日”,许昌“非遗”项目集体进高校“露脸â€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span lang="EN-US" style="font-size:20px;font-family:宋体"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span style="font-size:20px;font-family:黑体">编者按</span><span style="font-size:20px;font-family:宋体"> 为迎接我国首个“文化和自然遗产日”,今年许昌市“非遗”文化活动展演花落我校,在我校承办全国职业技能大赛的同时,向来自全国各地的参赛代表队展示了我市丰富多彩的传统文化项目,展现了学院在传承传统文化工作中发挥的重要作用。现将《许昌晨报ã€?span lang="EN-US">6</span>æœ?span lang="EN-US">7</span>日第<span lang="EN-US">9</span>版关于“非遗”展演的报道全文转载如下ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"></p> <p style="text-align:center"><img id="326wii42zb" hspace="0" src="../../_mediafile/index/2017/06/07/326wii42zb.jpg" width="400" border="0" orgsrc="/_mediafile/index/2017/06/07/326wii42zb.jpg" /></p> <span style="font-size:20px;font-family:宋体"></span> <p></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span lang="EN-US" style="font-size:20px;font-family:宋体">6</span><span style="font-size:20px;font-family:宋体">æœ?span lang="EN-US">6</span>日,市民在欣赏陈氏皮影作品ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"></p> <p style="text-align:center"><img id="3z9rqq52zi" hspace="0" src="../../_mediafile/index/2017/06/07/3z9rqq52zi.jpg" width="400" border="0" orgsrc="/_mediafile/index/2017/06/07/3z9rqq52zi.jpg" /></p> <span style="font-size:20px;font-family:宋体"></span> <p></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span lang="EN-US" style="font-size:20px;font-family:宋体">6</span><span style="font-size:20px;font-family:宋体">æœ?span lang="EN-US">6</span>日,参赛选手进行钧瓷手拉坯比赛。当日,我市在许昌职业技术学院举办“名师出高徒â€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span style="font-size:20px;font-family:宋体">——许昌市第四届“钧瓷烧制技艺”项目传承人授徒技艺大赛,来自神垕镇各窑口çš?span lang="EN-US">27</span>名“钧瓷烧制技艺”项目代表性传承人的徒弟同台竞技ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"></p> <p style="text-align:center"><img id="3w063v22zp" hspace="0" src="../../_mediafile/index/2017/06/07/3w063v22zp.jpg" width="400" border="0" orgsrc="/_mediafile/index/2017/06/07/3w063v22zp.jpg" /></p> <span style="font-size:20px;font-family:宋体"></span> <p></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span lang="EN-US" style="font-size:20px;font-family:宋体"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span lang="EN-US" style="font-size:20px;font-family:宋体">6</span><span style="font-size:20px;font-family:宋体">æœ?span lang="EN-US">6</span>日,禹州市褚河镇的薛明智展示自己的泥塑作品ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span lang="EN-US" style="font-size:20px;font-family:宋体"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span style="font-size:20px;font-family:宋体">本报è®?(记è€?张莉èŽ?孙学æ¶?span lang="EN-US">/</span>文牛书培<span lang="EN-US">/</span>图)<span lang="EN-US"> 6</span>æœ?span lang="EN-US">6</span>日上午,许昌职业技术学院分外热闹,“名师出高徒”——许昌市第四届“钧瓷烧制技艺”项目传承人授徒技艺大赛暨第二届传统工艺展演展示活动在这里举办,吸引了众多钧瓷爱好者和师生观看。此次活动是迎接我国第一个“文化和自然遗产日”开展的系列主题活动之一ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span lang="EN-US" style="font-size:20px;font-family:宋体">6</span><span style="font-size:20px;font-family:宋体">æœ?span lang="EN-US">10</span>日是我国首个“文化和自然遗产日”。省非遗保护中心联合许昌职业技术学院、许昌市文广新局举办“名师出高徒”——许昌市第四届“钧瓷烧制技艺”项目传承人授徒技艺大赛暨第二届传统工艺展演展示活动ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span style="font-size:20px;font-family:宋体">作为钧瓷制作工艺中最古老的技法之一,手拉坯对手工操作的技巧要求很高。在当天的比赛中,来自禹州市神垕镇各钧瓷窑口的选手参加了比赛。他们都是“钧瓷烧制技艺”项目代表性传承人的徒弟。在快速旋转的转台上,参赛选手抻、拉、点、轧,一团团陶土逐渐呈现出精美的造型,令观众赞叹不已ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span style="font-size:20px;font-family:宋体">吸引人们眼球的还有传统工艺展演展示活动。当天展出的传统工艺项目共有<span lang="EN-US">26</span>项,包括许昌陈氏皮影制作技艺、张氏民族乐器制作技艺、张氏古法手工制香技艺、李氏传统装裱技艺、禹州中药加工炮制技艺、顺店刺绣、禹州泥塑、禹州剪纸、禹州粉条制作技艺、南席小磨油制作技艺、大周黄蜡制作技艺、董村木杆秤制作技艺、豫剧板胡制作技艺、巢础制作技艺、河街腐竹制作技艺、闫家传统酿酒技艺、丈地沙家清香牛肉烧鸡制作技艺、蚕丝绒球手工制作技艺、档发传统手工制作技艺、喜根根艺制作技艺、许昌传统糖画、传统拓片制作技艺、魏都区传统菜刀制作技艺、尚德元烧鸡、鄢陵吊<span lang="EN-US">(</span>é«?span lang="EN-US">)</span>炉烧饼制作技艺、欧营铜器制作技艺。这些市级以上“非遗”项目联袂亮相,集中展示了我市民间艺人独具特色的技艺,令人大开眼界。除传统工艺外,还进行了筹音乐、贾集唢呐、黄龙拳等省、市级“非遗”展演项目表演ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:40px;line-height:37px"><span style="font-size:20px;font-family:宋体">据悉,为迎接第一个“文化和自然遗产日”,国家级“非遗”项目许昌越调经典剧目《白奶奶醉酒》《掉印》等在许昌职业技术学院展演ã€?/span></p> </div> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle68560" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr><td align="right"> <span>ã€?/span><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭窗口</span></a><span>ã€?/span> </td></tr> </table> </form> <div style="display: none"> <a id="a_68560" href="" target="_blank"><span id="span_68560"></span></a> </div> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7e231e" height="88" valign="center" align="center"><p style="color: #fff;font-size:12px;text-align: center;line-height: 30px">版权所有:许昌职业技术学é™? 地址:河南省许昌市新兴路4336å? 邮编4610001</p></TD></TR></TBODY></TABLE><MAP name="AutoMap1"><AREA href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>" shape="rect" target="" coords="3,54,221,95"><AREA href="" shape="rect" target="" coords="0,0,216,47"></MAP> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>